U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

14 (1999-2000) nr. 3
Amendementen 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 november 1999
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

14 (1999-2000) nr. 2
14 (1999-2000) nr. 3
14 (1999-2000) nr. 4