U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19 (1999-2000) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 november 1999
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
24 november 1999
In behandeling in
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 februari 2000
Bekrachtigd en afgekondigd
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (1999-2000) nr. 1
19 (1999-2000) nr. 3