U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 november 1999
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
  • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
16 november 1999
In behandeling in
22 december 1999
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 1999
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

94 (1999-2000) nr. 1
94 (1999-2000) nr. 3
94 (1999-2000) nr. 6
94 (1999-2000) nr. 7
94 (1999-2000) nr. 8
94 (1999-2000) nr. 9
94 (1999-2000) nr. 10
94 (1999-2000) nr. 11
94 (1999-2000) nr. 12
94 (1999-2000) nr. 13
94 (1999-2000) nr. 14