U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 november 1999
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
  • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
16 november 1999
In behandeling in
18 november 1999
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk IV : Schade aan het wegdek wegens gewichtsoverschrijding, hoofdstuk IX : Energie, hoofdstuk XVII : Dienst voor de Scheepvaart, hoofdstuk XVIII : Havens).
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk XIV : Welzijn)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk XII : Vlaams Gemeentefonds). (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk X : Grondwaterbeheer). (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk XIV : Welzijn)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Bespreking. (Hoofdstuk VII : Kustactieplan). (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk XIII : DAB Grondfonds). (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk II : Onderwijs). (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Hoofdstuk VIII : Sociaal Impulsfonds). (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
23 november 1999
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming. (Hoofdstuk V : DAB Catering)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Hoofdstuk II : Onderwijs). (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
24 november 1999
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Bespreking. (Hoofdstuk III : Jeugdwerkbeleid en hoofdstuk XVI : Sociaal-cultureel werk). (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Hoofdstuk XIV : Welzijn)
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en algemene bespreking. (Hoofdstuk I : Algemeen, hoofdstuk VI : Successierechten, hoofdstuk XI : Vlaams Fonds voor de Lastendelging en hoofdstuk XX : Inwerkingtreding)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
Bespreking. (Hoofdstuk XV : Monumenten en Landschappen en hoofdstuk XIX : Vlaamse Sportfederaties). (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Stemming over de aan de commissie toegewezen hoofdstukken van het programmadecreet (Cultuur : bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden; Media : bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media; Sport, Monumenten en Landschappen : bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
25 november 1999
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming. (Hoofdstuk IV : Schade aan het wegdek wegens gewichtsoverschrijding, hoofdstuk IX : Energie, hoofdstuk XVII : Dienst voor de Scheepvaart, hoofdstuk XVIII : Havens)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Hoofdstuk XIV : Welzijn)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming. (Hoofdstuk X : Grondwaterbeheer). (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming. (Hoofdstuk XII : Vlaams Gemeentefonds). (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming. (Hoofdstuk VIII : Sociaal Impulsfonds). (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Stemming. (Hoofdstuk VII : Kustactieplan). (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming. (Hoofdstuk XIII : DAB Grondfonds). (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Stemming. (Hoofdstuk XIV : Welzijn)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming. (Hoofdstuk II : Onderwijs). (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
2 december 1999
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming. (Hoofdstuk I : Algemeen, hoofdstuk VI : Successierechten, hoofdstuk XI : Vlaams Fonds voor de Lastendelging en hoofdstuk XX : Inwerkingtreding)
22 december 1999
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 1999
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

94 (1999-2000) nr. 1
94 (1999-2000) nr. 3
94 (1999-2000) nr. 6
94 (1999-2000) nr. 7
94 (1999-2000) nr. 8
94 (1999-2000) nr. 9
94 (1999-2000) nr. 10
94 (1999-2000) nr. 11
94 (1999-2000) nr. 12
94 (1999-2000) nr. 13
94 (1999-2000) nr. 14