U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 oktober 1999 door de heer Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellatie tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de hervorming van de Europese structuurfondsen en de afbakening van de ontwikkelingszones

van Carl Decaluwe, Johan De Roo, Freddy Sarens en Riet Van Cleuvenbergen
78 (1999-2000) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 oktober 1999
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 december 1999

Documenten

78 (1999-2000) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)