U bent hier

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

van de Vlaamse Regering
13 (1999-2000) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 oktober 1999
10 november 1999
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
16 november 1999
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
17 november 1999
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
18 november 1999
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
(Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
23 november 1999
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming).
24 november 1999
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
(Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
25 november 1999
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda:
(Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
14 december 1999
15 december 1999

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid