U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 1999
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
10 november 1999
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. Inleiding door de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
16 november 1999
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister. (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
17 november 1999
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Bespreking. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
18 november 1999
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Bespreking. (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemmingen. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bespreking. (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
22 november 1999
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
23 november 1999
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Eventueel voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming).
24 november 1999
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda:
Bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
Bespreking. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Indicatieve stemming. (Cultuur : bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden; Media : bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media; Sport, Monumenten en Landschappen : bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
25 november 1999
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden)
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking. (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme). Indicatieve stemmingen over de bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw en de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media)
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda:
Bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw)
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming. (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
2 december 1999
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
22 december 1999
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juni 2000
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (1999-2000) nr. 1
15 (1999-2000) nr. 1-Bijlagen
15 (1999-2000) nr. 2
15 (1999-2000) nr. 5-A
15 (1999-2000) nr. 5-B
15 (1999-2000) nr. 5-C
15 (1999-2000) nr. 5-D
15 (1999-2000) nr. 5-E
15 (1999-2000) nr. 5-F
15 (1999-2000) nr. 5-G
15 (1999-2000) nr. 5-H
15 (1999-2000) nr. 5-I
15 (1999-2000) nr. 5-J
15 (1999-2000) nr. 8
15 (1999-2000) nr. 8-Erratum
15 (1999-2000) nr. 10
15 (1999-2000) nr. 13-Erratum