U bent hier

Voorstel van decreet houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van professionele organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, professionele organisaties voor dans, professionele organisaties voor muziektheater, professionele kunstencentra, professionele festivals voor podiumkunsten en het steunpunt podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap, en regeling van de subsidiëring van opdrachten aan scheppende kunstenaars

van Lieven Dehandschutter, Kathy Lindekens, Jos Stassen en Mieke Van Hecke
1337 (1998-1999) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Podiumkunstendecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 maart 1999
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur en Sport
11 maart 1999
In behandeling in Commissie voor Cultuur en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers uit de sector
18 maart 1999
Aangenomen in Commissie voor Cultuur en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
4 mei 1999
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
artikelsgewijze bespreking
5 mei 1999
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
aangehouden stemmingen
hoofdelijke stemming
18 mei 1999
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 1999
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1337 (1998-1999) nr. 1
1337 (1998-1999) nr. 2 (I)
1337 (1998-1999) nr. 2 (II)
1337 (1998-1999) nr. 3
1337 (1998-1999) nr. 4