U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

van John Taylor, Peter Vanvelthoven en Leo Cannaerts
15 (1998-1999) nr. 17
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 december 1998
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

15 (1998-1999) nr. 1-Bijlagen
15 (1998-1999) nr. 2 (I)
15 (1998-1999) nr. 2 (II)
15 (1998-1999) nr. 3 (I)
15 (1998-1999) nr. 3 (II)
15 (1998-1999) nr. 4 (I)
15 (1998-1999) nr. 4 (II)
15 (1998-1999) nr. 4 (III)
15 (1998-1999) nr. 4 (IV)
15 (1998-1999) nr. 4 (V)
15 (1998-1999) nr. 4 (VI)
15 (1998-1999) nr. 4 (VII)
15 (1998-1999) nr. 5 (I)
15 (1998-1999) nr. 5 (II)
15 (1998-1999) nr. 5 (III)
15 (1998-1999) nr. 5 (IV)
15 (1998-1999) nr. 5 (V)
15 (1998-1999) nr. 5 (VI)
15 (1998-1999) nr. 6
15 (1998-1999) nr. 7
15 (1998-1999) nr. 8 (I)
15 (1998-1999) nr. 8 (II)
15 (1998-1999) nr. 9 (A)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-I)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-II)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-III)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-IV)
15 (1998-1999) nr. 10
15 (1998-1999) nr. 11 (I)
15 (1998-1999) nr. 11 (II)
15 (1998-1999) nr. 12
15 (1998-1999) nr. 13-A
15 (1998-1999) nr. 13-B
15 (1998-1999) nr. 13-C
15 (1998-1999) nr. 13-D
15 (1998-1999) nr. 13-E
15 (1998-1999) nr. 13-F
15 (1998-1999) nr. 13-G
15 (1998-1999) nr. 13-H
15 (1998-1999) nr. 13-I
15 (1998-1999) nr. 13-J
15 (1998-1999) nr. 13-K
15 (1998-1999) nr. 13-L
15 (1998-1999) nr. 14
15 (1998-1999) nr. 14-Bijlage
15 (1998-1999) nr. 14-Erratum
15 (1998-1999) nr. 15 (I)
15 (1998-1999) nr. 15 (II)
15 (1998-1999) nr. 16 (I)
15 (1998-1999) nr. 16 (II)
15 (1998-1999) nr. 16 (III)
15 (1998-1999) nr. 16 (IV)
15 (1998-1999) nr. 16 (V)
15 (1998-1999) nr. 17
15 (1998-1999) nr. 18
15 (1998-1999) nr. 19