U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 november 1998
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister-president Van den Brande
Vergadering Commissie voor Mediabeleid
Op de agenda: bespreking-bevoegdheden minister Van Rompuy en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Baldewijns
12 november 1998
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Martens
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
Op de agenda: voortzetting bespreking - bevoegdheden minister Peeters
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Kelchtermans
Vergadering Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Van Rompuy
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Baldewijns
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
Op de agenda: voortzetting van de bespreking - bevoegdheden minister Peeters
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Indicatieve stemming - Bevoegdheden minister-president Van den Brande
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Demeester-De Meyer
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
Op de agenda: voortzetting van de bespreking - bevoegdheden minister Theo Kelchtermans
16 november 1998
Vergadering Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Op de agenda: Bespreking - bevoegdheden minister Grouwels - en indicatieve stemming
19 november 1998
Vergadering Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Kelchtermans
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Martens - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda:
bespreking - bevoegdheden minister Kelchtermans - en indicatieve stemming
bespreking - bevoegdheden minister Van Rompuy - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Leo Peeters
Vergadering Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Baldewijns - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Martens - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Op de agenda: voortzetting van de bespreking - bevoegdheden minister Kelchtermans - en indicatieve stemming
20 november 1998
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
Op de agenda: voortzetting bespreking - bevoegdheden minister Kelchtermans - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Op de agenda: voortzetting van de bespreking - bevoegdheden minister Van Rompuy
Vergadering Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Op de agenda: voortzetting bespreking - bevoegdheden minister Van Rompuy - en indicatieve stemming
23 november 1998
Vergadering Commissie voor Financiën en Begroting
Op de agenda: voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister-president Van den Brande - en indicatieve stemming
24 november 1998
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: voortzetting van de bespreking - bevoegdheden minister Martens
Vergadering Commissie voor Financiën en Begroting
Op de agenda: voortzetting van de bespreking
25 november 1998
Vergadering Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften
Op de agenda:
bespreking - bevoegdheden minister Demeester-De Meyer - en indicatieve stemming
bespreking - bevoegdheden minister-president Van den Brande - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: voortzetting bespreking - bevoegdheden minister Martens - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
Op de agenda: voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: voortzetting van de bespreking - bevoegdheden minister Baldewijns
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: voortz.bespreking - bevoegdheden minister Baldewijns - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: voortz. bespreking - bevoegdh. minister Demeester-De Meyer - en indicatieve stemming
26 november 1998
Vergadering Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Grouwels - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
Op de agenda: voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Op de agenda: bespreking - bevoegdh. minister-president Van den Brande - en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: bespreking - bevoegdheden minister Peeters - en indicatieve stemming
3 december 1998
Vergadering Commissie voor Financiën en Begroting
Op de agenda: voortzetting van de bespreking en stemming
15 december 1998
Plenaire vergadering
Op de agenda: algemene bespreking
Plenaire vergadering
Op de agenda: algemene bespreking : voortzetting
16 december 1998
Plenaire vergadering
Op de agenda: algemene bespreking : voortzetting
Plenaire vergadering
Op de agenda: algemene bespreking: voortzetting
17 december 1998
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: algemene bespreking: voortzetting
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking: voortzetting
artikelsgewijze bespreking
hoofdelijke stemming
19 december 1998
Bekrachtigd en afgekondigd
8 september 1999
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (1998-1999) nr. 1
15 (1998-1999) nr. 1-Bijlagen
15 (1998-1999) nr. 2 (I)
15 (1998-1999) nr. 2 (II)
15 (1998-1999) nr. 3 (I)
15 (1998-1999) nr. 3 (II)
15 (1998-1999) nr. 4 (I)
15 (1998-1999) nr. 4 (II)
15 (1998-1999) nr. 4 (III)
15 (1998-1999) nr. 4 (IV)
15 (1998-1999) nr. 4 (V)
15 (1998-1999) nr. 4 (VI)
15 (1998-1999) nr. 4 (VII)
15 (1998-1999) nr. 5 (I)
15 (1998-1999) nr. 5 (II)
15 (1998-1999) nr. 5 (III)
15 (1998-1999) nr. 5 (IV)
15 (1998-1999) nr. 5 (V)
15 (1998-1999) nr. 5 (VI)
15 (1998-1999) nr. 6
15 (1998-1999) nr. 7
15 (1998-1999) nr. 8 (I)
15 (1998-1999) nr. 8 (II)
15 (1998-1999) nr. 9 (A)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-I)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-II)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-III)
15 (1998-1999) nr. 9 (B-IV)
15 (1998-1999) nr. 10
15 (1998-1999) nr. 11 (I)
15 (1998-1999) nr. 11 (II)
15 (1998-1999) nr. 12
15 (1998-1999) nr. 13-A
15 (1998-1999) nr. 13-B
15 (1998-1999) nr. 13-C
15 (1998-1999) nr. 13-D
15 (1998-1999) nr. 13-E
15 (1998-1999) nr. 13-F
15 (1998-1999) nr. 13-G
15 (1998-1999) nr. 13-H
15 (1998-1999) nr. 13-I
15 (1998-1999) nr. 13-J
15 (1998-1999) nr. 13-K
15 (1998-1999) nr. 13-L
15 (1998-1999) nr. 14
15 (1998-1999) nr. 14-Bijlage
15 (1998-1999) nr. 14-Erratum
15 (1998-1999) nr. 15 (I)
15 (1998-1999) nr. 15 (II)
15 (1998-1999) nr. 16 (I)
15 (1998-1999) nr. 16 (II)
15 (1998-1999) nr. 16 (III)
15 (1998-1999) nr. 16 (IV)
15 (1998-1999) nr. 16 (V)
15 (1998-1999) nr. 17
15 (1998-1999) nr. 18
15 (1998-1999) nr. 19