U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 1998 door de heren Johan Malcorps, Johan Sauwens en Filip Dewinter in commissie gehouden interpellaties tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, en tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, respectievelijk over het gevoerde waterbeleid, naar aanleiding van de recente wateroverlast, over de recente overstromingen en de nood aan integraal waterbeheer in het Vlaamse Gewest en over de recente watersnood

van Johan Malcorps en Jos Stassen
1150 (1998-1999) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 oktober 1998
28 oktober 1998
Verworpen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming

Documenten

1150 (1998-1999) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid