U bent hier

Voorstel van decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren (overgenomen, wat mevrouw Nelly Maes betreft, door de heer Lieven Dehandschutter)

van Kathy Lindekens, Mieke Van Hecke, Marino Keulen, Jos Stassen en Lieven Dehandschutter
988 (1997-1998) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 maart 1998
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur en Sport
8 mei 1998
Advies Raad van State gevraagd
4 december 1998
Te behandelen in
7 januari 1999
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: Hoorzitting met verschillende vertegenwoordigers uit de sector
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: Hoorzitting met verschillende vertegenwoordigers uit de sector
26 januari 1999
28 januari 1999
11 februari 1999
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
16 maart 1999
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
artikelsgewijze bespreking
17 maart 1999
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming
30 maart 1999
Bekrachtigd en afgekondigd
27 augustus 1999
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

988 (1997-1998) nr. 1
988 (1997-1998) nr. 2
988 (1997-1998) nr. 3
988 (1997-1998) nr. 4 (I)
988 (1997-1998) nr. 4 (II)
988 (1997-1998) nr. 5
988 (1997-1998) nr. 6