U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals, het Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, het subsidiëren van muziekprojecten en compositieopdrachten en het verlenen van werkbeurzen

van Joachim Coens, Peter De Ridder, Marino Keulen, Jos Stassen, Mieke Van Hecke en Nelly Maes
903 (1997-1998) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

18 maart 1998
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

903 (1997-1998) nr. 1
903 (1997-1998) nr. 2 (I)
903 (1997-1998) nr. 2 (II)
903 (1997-1998) nr. 3
903 (1997-1998) nr. 4