U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 januari 1998 door de heer Felix Strackx in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Brigitte Grouwels, Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, over de implementatie van het gelijkekansenbeleid voor de gehandicapten

van Wilfried Aers
886 (1997-1998) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 januari 1998
28 januari 1998
Verworpen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming

Documenten

886 (1997-1998) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid