U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende een vernieuwd beleid inzake maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren in het kader van het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid

van Joachim Coens, Peter De Ridder, Marino Keulen, Herman Lauwers en Jos Stassen
871 (1997-1998) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 december 1997
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: voorstel spoedbehandeling
18 december 1997
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
bespreking en stemming spoedbehandeling
bespreking
hoofdelijke stemming

Documenten

871 (1997-1998) nr. 1