U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden

van Joachim Coens, Herman Lauwers, Hugo Marsoul en Nelly Maes
783 (1997-1998) nr. 2 (I)
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

13 november 1997
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

783 (1997-1998) nr. 1
783 (1997-1998) nr. 2 (I)
783 (1997-1998) nr. 2 (II)
783 (1997-1998) nr. 2 (III)
783 (1997-1998) nr. 2 (IV)
783 (1997-1998) nr. 3
783 (1997-1998) nr. 4
783 (1997-1998) nr. 5
783 (1997-1998) nr. 6