U bent hier

Ontwerp van decreet houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden

van de Vlaamse Regering
783 (1997-1998) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 1997
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur en Sport
12 november 1997
In behandeling in Commissie voor Cultuur en Sport
13 november 1997
Aangenomen in Commissie voor Cultuur en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
16 december 1997
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
artikelsgewijze bespreking
18 december 1997
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
aangehouden stemmingen
hoofdelijke stemming
19 december 1997
Bekrachtigd en afgekondigd
11 april 1998
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

783 (1997-1998) nr. 1
783 (1997-1998) nr. 2 (I)
783 (1997-1998) nr. 2 (II)
783 (1997-1998) nr. 2 (III)
783 (1997-1998) nr. 2 (IV)
783 (1997-1998) nr. 3
783 (1997-1998) nr. 4
783 (1997-1998) nr. 5
783 (1997-1998) nr. 6