U bent hier

Ontwerp van decreet houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen

van de Vlaamse Regering
741 (1996-1997) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 juli 1997
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
9 oktober 1997
In behandeling in Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
23 oktober 1997
1 december 1997
Aangenomen in Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
Op de agenda:
Voortzetting van de hoorzitting
Voortzetting van de bespreking en stemming
16 december 1997
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
algemene bespreking: voortzetting
algemene bespreking: voortzetting
artikelsgewijze bespreking
18 december 1997
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
aangehouden stemmingen
hoofdelijke stemming
19 december 1997
Bekrachtigd en afgekondigd
31 januari 1998
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

741 (1996-1997) nr. 1
741 (1996-1997) nr. 2
741 (1996-1997) nr. 3
741 (1996-1997) nr. 4 (I)
741 (1996-1997) nr. 4 (II)
741 (1996-1997) nr. 5
741 (1996-1997) nr. 6
741 (1996-1997) nr. 7