U bent hier

Ontwerp van bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

van de Vlaamse Regering
698 (1996-1997) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 juni 1997
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
17 juni 1997
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Toelichting door de minister
18 juni 1997
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
8 juli 1997
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
artikelsgewijze bespreking
9 juli 1997
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming
15 juli 1997
Bekrachtigd en afgekondigd
12 september 1997
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

698 (1996-1997) nr. 1
698 (1996-1997) nr. 2