U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

van Ludo Sannen en Marleen Vanderpoorten
685 (1996-1997) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

8 juli 1997
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

685 (1996-1997) nr. 1
685 (1996-1997) nr. 2
685 (1996-1997) nr. 3 (I)
685 (1996-1997) nr. 3 (II)
685 (1996-1997) nr. 3 (III)
685 (1996-1997) nr. 3 (IV)
685 (1996-1997) nr. 4
685 (1996-1997) nr. 5