U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

van Chris Vandenbroeke en Kris Van Dijck
685 (1996-1997) nr. 3 (III)
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 juni 1997
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

685 (1996-1997) nr. 1
685 (1996-1997) nr. 2
685 (1996-1997) nr. 3 (I)
685 (1996-1997) nr. 3 (II)
685 (1996-1997) nr. 3 (III)
685 (1996-1997) nr. 3 (IV)
685 (1996-1997) nr. 4
685 (1996-1997) nr. 5