U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 juni 1997
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
4 juni 1997
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
17 juni 1997
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
8 juli 1997
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
artikelsgewijze bespreking
9 juli 1997
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
aangehouden stemmingen
hoofdelijke stemming
15 juli 1997
Bekrachtigd en afgekondigd
28 augustus 1997
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

685 (1996-1997) nr. 1
685 (1996-1997) nr. 2
685 (1996-1997) nr. 3 (I)
685 (1996-1997) nr. 3 (II)
685 (1996-1997) nr. 3 (III)
685 (1996-1997) nr. 3 (IV)
685 (1996-1997) nr. 4
685 (1996-1997) nr. 5