U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 april 1997 door de heer Emiel Verrijken in commissie gehouden interpellatie tot de heer Luc Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, over het zelfbeschikkingsrecht der volkeren zoals vermeld in het Internationaal Verdrag betreffende de Burgerlijke en Politieke Rechten

van Wilfried Aers en Miel Verrijken
646 (1996-1997) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 april 1997
14 mei 1997
Verworpen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming

Documenten

646 (1996-1997) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid