U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de band tussen milieuvervuiling en hormonale stoornissen, inzonderheid vruchtbaarheidsstoornissen bij de mens

van Yolande Avontroodt, Freddy De Vilder, Johan Malcorps en Kris Van Dijck
551 (1996-1997) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 februari 1997
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
10 december 1997
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
11 december 1997
6 januari 1998
6 juli 1998
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
8 oktober 1998
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
27 oktober 1998
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
bespreking
bespreking (voortzetting)
28 oktober 1998
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming

Documenten

551 (1996-1997) nr. 1
551 (1996-1997) nr. 2 (I)
551 (1996-1997) nr. 2 (II)
551 (1996-1997) nr. 3
551 (1996-1997) nr. 4