U bent hier

Voorstel van decreet houdende regeling van de bij het Vlaams Parlement ingediende verzoekschriften

van Yolande Avontroodt, Herman Lauwers, Trees Merckx-Van Goey, Steve Stevaert en Ria Van Den Heuvel
498 (1996-1997) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 december 1996
10 juli 1997
Advies Raad van State gevraagd.
8 juli 1998
Aangenomen in plenaire vergadering.
9 juli 1998
Overgemaakt aan Vlaamse regering.
14 juli 1998
Bekrachtigd en afgekondigd.
15 augustus 1998
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

498 (1996-1997) nr. 1
498 (1996-1997) nr. 3
498 (1996-1997) nr. 4
498 (1996-1997) nr. 5
498 (1996-1997) nr. 6