U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Amendement op het voorstel van bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

van Yolande Avontroodt, Peter De Ridder, Herman Lauwers, Mieke Van Hecke en Jos Geysels
497 (1996-1997) nr. 4 (II)
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 juni 1998
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

497 (1996-1997) nr. 1
497 (1996-1997) nr. 2
497 (1996-1997) nr. 3
497 (1996-1997) nr. 4 (I)
497 (1996-1997) nr. 4 (II)
497 (1996-1997) nr. 5