U bent hier

Voorstel van bijzonder decreet van mevrouw Yolande Avontroodt, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Steve Stevaert en Herman Lauwers en mevrouw Ria Van Den Heuvel tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

497 (1996-1997) nr. 1

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 december 1996
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Reglement en Samenwerking
10 juli 1997
Advies Raad van State gevraagd.
9 september 1997
Te behandelen in
5 mei 1998
In behandeling in
16 juni 1998
Aangenomen in
7 juli 1998
In behandeling in plenaire vergadering.
8 juli 1998
Aangenomen in plenaire vergadering.
14 juli 1998
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 september 1998
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad.

Documenten

497 (1996-1997) nr. 1
497 (1996-1997) nr. 3
497 (1996-1997) nr. 4 (I)
497 (1996-1997) nr. 4 (II)
497 (1996-1997) nr. 5