U bent hier

Voorstel van decreet houdende invoering van een nieuwe wettelijke bepaling genaamd "overweging van decreet"

van Steve Stevaert
470 (1996-1997) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

4 november 1996
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Reglement en Samenwerking
13 december 1996
Advies Raad van State gevraagd
5 mei 1998
Behandeling in samenhang in commissie
20 mei 1998
Vergadering Commissie voor Reglement en Samenwerking
Op de agenda: Verslag van Mieke Van Hecke over de reacties op de discussienota Comm. Verzoekschriften van 5 mei 1998
16 juni 1998
Impliciet verworpen
7 juli 1998
Plenaire vergadering
Op de agenda: algemene bespreking

Documenten

470 (1996-1997) nr. 1
470 (1996-1997) nr. 2
470 (1996-1997) nr. 3