U bent hier

Voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming. Advies van het Overlegcomité Federale Regering - Gemeenschaps- en Gewestregeringen

298 (1995-1996) nr. 9
Stand van zaken: ingediend

Documenten

298 (1995-1996) nr. 1
298 (1995-1996) nr. 3
298 (1995-1996) nr. 4
298 (1995-1996) nr. 5
298 (1995-1996) nr. 7 (art2-I)
298 (1995-1996) nr. 7 (art2-II)
298 (1995-1996) nr. 8
298 (1995-1996) nr. 9