U bent hier

Voorstel van decreet houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende bijkomende bijstand aan personen die in een bestaansonzekere toestand verkeren ten gevolge van oorlogsomstandigheden, repressie en epuratie)

van Herman Suykerbuyk
medeondertekenaars: Marino Keulen, Jacques Timmermans, Paul Van Grembergen en Jos Geysels
298 (1995-1996) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 mei 1996
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn en Gezondheid
26 juni 1996
Advies Raad van State gevraagd
14 november 1996
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
20 november 1996
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
10 december 1996
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
26 juni 1997
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
30 september 1997
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
16 oktober 1997
Advies Raad van State gevraagd
28 oktober 1997
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
5 november 1997
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting bespreking en stemming
25 november 1997
Naar Overlegcomité ingevolge bevoegdheidsconflict
5 januari 1998
Schorsing behandeling door belangenconflict
In overleg met Parlement Franse Gemeenschap
5 maart 1998
Naar Senaat voor advies aan Overlegcomité
10 juni 1998
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
artikelsgewijze bespreking
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming
23 juni 1998
Bekrachtigd en afgekondigd
31 juli 1998
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

298 (1995-1996) nr. 1
298 (1995-1996) nr. 2
298 (1995-1996) nr. 3
298 (1995-1996) nr. 4
298 (1995-1996) nr. 5
298 (1995-1996) nr. 6
298 (1995-1996) nr. 7 (art2-I)
298 (1995-1996) nr. 7 (art2-II)
298 (1995-1996) nr. 8

Meer details

Verslaggever
Riet Van Cleuvenbergen