U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid

484 (2020-2021) nr. 5

Procedureverloop

26 augustus 2021
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

484 (2020-2021) nr. 1
484 (2020-2021) nr. 2
484 (2020-2021) nr. 3
484 (2020-2021) nr. 4
484 (2020-2021) nr. 5

Meer details