U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

van de Vlaamse Regering
899 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juli 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
20 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
23 juli 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

899 (2020-2021) nr. 1
899 (2020-2021) nr. 1-Addendum

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 899 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid