U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

888 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

7 juli 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 juli 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
22 juli 2021
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Documenten

888 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid