U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, wat de gegevensdeling met het OCMW en de samenwerking met de kraamklinieken betreft

870 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

24 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
5 juli 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
13 juli 2021
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

870 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid