U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, wat betreft de G-sport

van de Vlaamse Regering
864 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

22 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
5 juli 2021
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
15 september 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Documenten

864 (2020-2021) nr. 1
864 (2020-2021) nr. 2

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid