U bent hier

Voorstel van resolutie over het openbaredienstcontract van De Lijn

863 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
1 juli 2021
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 juli 2021
Plenaire vergadering
Op de agenda: Bespreking
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

863 (2020-2021) nr. 1
863 (2020-2021) nr. 3
863 (2020-2021) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 863 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
119 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 52 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details