U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

832 (2020-2021) nr. 3

Procedureverloop

Documenten

832 (2020-2021) nr. 1
832 (2020-2021) nr. 2
832 (2020-2021) nr. 3