U bent hier

Voorstel van resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

858 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 juli 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
14 juli 2021
Plenaire vergadering
Op de agenda: Bespreking
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

858 (2020-2021) nr. 1
858 (2020-2021) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 858 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
119 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 119 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details