U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
23 juni 2021
25 juni 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juli 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

850 (2020-2021) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 850 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid