U bent hier

Voorstel van resolutie over het gevolg dat wordt gegeven aan de evaluatie van het groeipakket

849 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
22 juni 2021
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
6 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
14 juli 2021
Plenaire vergadering
Op de agenda: Bespreking
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

849 (2020-2021) nr. 1
849 (2020-2021) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 849 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
119 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 52 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details