U bent hier

Ontwerp van decreet tot regeling van het toezicht, de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

van de Vlaamse Regering
854 (2020-2021) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen

Procedureverloop

16 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
29 juni 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Te behandelen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
In behandeling in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
6 juli 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Kris Snijkers (algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Jan Leroy (directeur Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Luk Lemmens (gedeputeerde en voorzitter van de beleidscommissie erediensten bij de Vereniging van Vlaamse Provincies), Eric Vermeiren (voorzitter van de ambtelijke commissie erediensten bij de VVP), Joris De Jonghe (vicaris-generaal Rooms-Katholieke Eredienst), Mehmet Üstün (voorzitter Executief van de Moslims van België), Philippe Markiewicz (voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België), Filip Boone (diaken Orthodoxe Kerk in België), Jo Jan Vandenheede (secretaris van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België), Geert W. Lorein (covoorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België), Steven Fuite (covoorzitter van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst)
12 juli 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: prof. Rik Torfs (KULeuven), prof. Adriaan Overbeeke (Vrije Universiteit Amsterdam), Matthias Biesemans (strategisch analist OCAD), Vertegenwoordigers van (de Veiligheid van de Staat)

Documenten

854 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid