U bent hier

Voorstel van decreet tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft

845 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
22 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
29 juni 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Aangenomen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
7 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
16 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
11 augustus 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

845 (2020-2021) nr. 1
845 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 845 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid