U bent hier

Voorstel van decreet tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft

845 (2020-2021) nr. 1
Tekst nog niet beschikbaar

Procedureverloop

9 juni 2021
Voorstel van decreet ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Documenten

845 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid