U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
28 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
1 juli 2021
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 juli 2021
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
16 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
25 augustus 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

840 (2020-2021) nr. 1
840 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 840 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid