U bent hier

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

823 (2020-2021) nr. 2
Amendement nr. 1

Procedureverloop

8 juni 2021
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

823 (2020-2021) nr. 1
823 (2020-2021) nr. 2
823 (2020-2021) nr. 3