U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, wat de invoering betreft van een mogelijkheid tot vrijstelling van de saneringsplicht voor onschuldige eigenaars die het slachtoffer worden van bodemverontreiniging die door onbekende derden wordt veroorzaakt op het ogenblik dat ze de grond al in hun bezit hebben

837 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

8 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
29 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

837 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid