U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

823 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
8 juni 2021
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
22 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

823 (2020-2021) nr. 1
823 (2020-2021) nr. 2
823 (2020-2021) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid