U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

823 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
8 juni 2021
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
22 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
25 juni 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
23 juli 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

823 (2020-2021) nr. 1
823 (2020-2021) nr. 2
823 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 823 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 117 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid