U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

van de Vlaamse Regering
18-A (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

21 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
1 juni 2021
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
29 juni 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
6 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
9 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

18-A (2020-2021) nr. 1
18-A (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18-A (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 48 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid