U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft

813 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: advies Raad van State ontvangen

Procedureverloop

21 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
9 juni 2021
Advies Raad van State gevraagd
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
11 juni 2021
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd
Aangemeld bij de Europese Commissie
16 juni 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
7 juli 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen
12 juli 2021
Advies Raad van State ontvangen

Documenten

813 (2020-2021) nr. 1
813 (2020-2021) nr. 2
813 (2020-2021) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid