U bent hier

Ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021

van de Vlaamse Regering
812 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

21 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
1 juni 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Financiën en Begroting Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
3 juni 2021
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Omgeving, Afdeling 5. Wijziging aan de Vlaamse Codex Wonen van 2021 Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Afdeling 2. Begrotingsfonds Infrastructuur Cultuur en Jeugd - klimaatbeleid Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
4 juni 2021
Te behandelen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 juni 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Financiën en Begroting Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
10 juni 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Afdeling 2. Begrotingsfonds Infrastructuur Cultuur en Jeugd - klimaatbeleid Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking en stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking en stemming
15 juni 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Omgeving, Afdeling 1. Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
16 juni 2021
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Landbouw en Visserij Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Omgeving, Afdeling 4. Dierenwelzijnsfonds Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Omgeving, Afdelingen 2 en 3. Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
17 juni 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
24 juni 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
29 juni 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Financiën en Begroting Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
6 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
9 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

812 (2020-2021) nr. 1
812 (2020-2021) nr. 2
812 (2020-2021) nr. 3-Erratum
812 (2020-2021) nr. 4
812 (2020-2021) nr. 5
812 (2020-2021) nr. 6
812 (2020-2021) nr. 7
812 (2020-2021) nr. 8
812 (2020-2021) nr. 9
812 (2020-2021) nr. 10
812 (2020-2021) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van programmadecreet 812 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 66 leden hebben "ja" gestemd
 • 51 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 49 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: