U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking

718 (2020-2021) nr. 5

Procedureverloop

Documenten

718 (2020-2021) nr. 1
718 (2020-2021) nr. 3
718 (2020-2021) nr. 4
718 (2020-2021) nr. 5