U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
25 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
1 juli 2021
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
8 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
16 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

792 (2020-2021) nr. 1
792 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 792 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid